Thursday, November 23, 2017

Wikang Filipino Ipagmalaki Natin!

Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Pre-Kindergarten, Kindergarten at Grade 1 noong Agosto 18, 2017. Pumasok ang mga mag-aaral na naka-Filipiniana at souvenir shirts mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nagsimula ang araw sa paglunsad ng proyektong Pondo ng Pinoy. Ipinagdasal rin ng mga bata ang ating mga kababayan sa Marawi. Matapos ang taimtim na pagdasal, nagsimula na ang paglakbay ng mga bata sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa iba't ibang destinasyon naranasan nila ang kulturang Pilipino at nabigyan ng pagkakataong palaguin ang kanilang kaalaman sa wika. 

 

                       

 

Sa kanilang pagdayo sa Banawe Rice Terraces, narinig nila ang kuwentong “Ang Mabait na Kalabaw”. Sa pagbisita sa Vigan, natuto silang gumamit ng mga magagalang na salita. Sa Bulkang Mayon, natutunan nila ang tawag sa mga hugis sa wikang Filipino. Sa Luneta Park naman ay natutunan nila ang mga pambansang sagisag. Nakarating rin ang mga mag-aaral sa Visayas. Sa Chocolate Hills ng Bohol ay natutunan nila ang mga kulay sa wikang Filipino. Sa Cebu ay nabigyan sila ng pagkakataong umawit kasabay ng gitara. Sa Mindanao, bumisita ang mga mag-aaral sa Maria Cristina Falls. Dito ay natutunan nila ang mga salitang kilos. Sa Zamboanga naman, ipinamalas nila ang galing nila sa pagbilang ng mga makukulay na vinta sa wikang Filipino. Pagkatapos maglakbay, nagtipon-tipon ang mga mag-aaral para sa isang simpleng salu-salo.

 

                    

 

Bago magtapos ang araw, tinalakay ng mga guro ang mga kaganapan sa Marawi. Dito, sinikap nilang buksan ang isipan ng mga mag-aaral tungkol sa mga nagaganap sa ating bansa. Ipinaliwanag rin sa mga mag-aaral ang konsepto ng kapayapaan, na taimtim na pinagdarasal ng mga bata at guro sa PK1 araw-araw.

Grade School

  • 1

High School

  • 1