Tuesday, October 17, 2017

BUWAN NG WIKA 2017 : FILIPINO - WIKANG MAPAGBAGO

 

Filipino: Wikang Mapagbago. Ito ang tema ng Buwan ng Wika sa taong ito. Maikli subalit tiyak, may pokus, malinaw at iisa ang tunguhin. Sa temang ito umikot ang pagdiriwang na sinimulan sa pamamagitan ng Banal na Misa sa Wikang Filipino noong ika-4 ng Agosto sa pangunguna ni Fr. Sheldon Tabile, O’ Carm.

Masigla at aktibong nakibahagi naman ang mga mag-aaral sa paglahok sa iba’t ibang patimpalak.

Ang mga nagwagi sa bawat paligsahan ay ang mga sumusunod:

  

 Baitang 7 – SAYAWIT 

Unang Gantimpala – Truth

Ikalawang Gantimpala – Joy 

Ikatlong Gantimpala – Unity

 

Baitang 8 - TULAWIT

Unang Gantimpala - Collaboration

Ikalawang Gantimpala - Competence

Ikatlong Gantimpala - Commitment

 

 Baitang 9 – Black Theater 

Unang Gantimpala – Obedience

Ikalawang Gantimpala – Prudence 

Ikatlong Gantimpala – Responsibility

 

Baitang 10 – Shadow Play 

Unang Gantimpala - Peace

Ikalawang Gantimpala - Perseverance

Ikatlong Gantimpala - Gratitude

 

Baitang 11 – Sabayang Pagbigkas

Unang Gantimpala – Mercy

Ikalawang Gantimpala – Justice

 Ikatlong Gantimpala – Wisdom

                                        

Maging ang mga guro ay masigasig na tumugon sa hamon ng pagsusuot ng mga kasuotang Pilipino tulad ng Baro at Saya, Balintawak, Maria Clara, Barong Tagalog at marami pang iba na isa sa nagpatingkad sa selebrasyon. Sadyang naging makulay ang entablado sa pagdiriwang na ito dahil sa pakikibahagi ng mga guro. Ang kaligayahan at pananabik ay kitang-kita sa mukha ng mga mag-aaral dahil sa natatanging pagkakataon na makita nila ang kanilang mga guro sa  iba-ibang kasuotan.

Nabigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mapanood ang Banda Kawayan Pilipinas na nagparinig ng iba’t ibang tugtugin sa pamamagitan ng mga instrumentong likha sa kawayan kasabay ang pagpapamalas ng ilang katutubong sayaw. Tunay na kakaibang karanasan ito para sa mga mag-aaral dahil binigyan din sila ng pagkakataong masubukan ang pagsayaw ng Tinikling na lalong nagbigay sigla sa kanila.

Sa kabuuan, muling naging matagumpay at masigla ang Buwan ng Wika sa ICA dahil sa pamamagitan ng ganitong pagdiriwang napahahalagahan lalo’t higit ng mga mag-aaral ang wikang pambansa at higit silang namumulat at nalalapit sa kulturang Pilipino na isa sa pangunahing layunin ng Kagawaran ng Filipino sa Mataas na Paaralan.

 

Grade School

  • 1

High School

  • 1