Thursday, November 23, 2017

FILIPINO: WIKANG MAPAGBAGO – SELEBRASYON NG BUWAN NG WIKA

            Ang “Buwan ng Wika” ay isa sa mga inaantabayanang kaganapan sa lahat ng paaralan, mapa-elementarya, sekondarya, at maging sa kolehiyo kada taon.  Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), ang tema ng pagdiriwang ngayong Agosto 2017 ay “Filipino: Wikang Mapagbago.” Ang tema ay naaakma hindi lamang dahil sa ito ang nagsisilbing mantra ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay dahil na rin sa katotohanang ang wikang Filipino ay patuloy na yumayaman dahil na rin sa mga pagbabago sa ating lipunan. Maraming bagong salita ang nadadagdag sa ating bokabularyo taon-taon. Kabilang na riyan ang mga salitang tumutukoy sa mga imbensyon at gadgets (halimbawa, “iPhone” at “laptop”) at mga salitang hiram mula sa mga lokal at internasyunal na wika. Sa napakaraming mga pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran kailangan nating mas alagaan at payabungin pa ang ating sariling wika para na rin sa ating kapakanan at nang magamit pa ng mga susunod na henerasyon.

                                        

Sa ating paaralang Immaculate Conception, naging tradisyon na ng Filipino Area sa pamumuno ni Gng. Mary Anne Ceniza,na bumuo ng mga gawaing naaayon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ito ang isa sa mga paraan ng Filipino Area upang bigyang halaga ang wikang Filipino gayundin ang mga tradisyon at kultura ng ating bansa.

            Ang pagdiriwang ay ginanap noong unang siklo ng Ikalawang Markahan mula Agosto 16 - 25, 2017. Sa buong siklong ito, ginawa ang iba’t ibang mga gawaing pangklase patungkol sa pagpapayaman ng ating wikang Filipino. Sari-saring Performance Tasks ang isinagawa ng mga mag-aaral sa oras ng klase sa Filipino tulad ng pagtalakay sa ebolusyon ng wikang Filipino, pag-iinterbyu ng mga mag-aaral sa kanilang mga kasambahay na may ibang dayalekto, panonood ng mga video, maikling pelikula at dokumentaryong kaugnay sa tema ng pagdiriwang, paglikha ng mga poster, pagsusuri at paghahambing sa mga luma at makabagong komersyal at pelikula.

 

 

 

Wikang Filipino rin ang ginamit sa prayer service ng ikalawang baitang sa kapilya ng ICA at sa banal na misa ng ikatlo hanggang ikaanim na baitang na ginanap noong Agosto 4, 2017 sa DTASC sa pamumuno ni Riberendo Padre Guy Guibelondo S.J. Ang banal na misang ito ang siyang naging pagtatapos ng labing-apat na araw ng panalangin para sa kapayapaan sa Marawi. Mas naging makabuluhan ang mga panalangin sa prayer service at sa banal na misa sa pamamagitan ng paggamit ng ating wikang pambansa.

Ang mga gawain para sa bawat baitang o level activities ay sabay-sabay na ginawa noong Agosto 23, 2017 sa ganap na 7:40 – 9:00 ng umaga sa Primary Assembly Area, Intermediate Assembly Area, Multi Purpose Hall 1, 2 at 3. Ang mga gawain sa pagdiriwang ay naglayong maituro sa mga mag-aaral na ang wikang Filipino ay mabisang paraan tungo sa pagbabago. Ito ay naging gabay ng mga guro para sa mga gawaing pansilid-aralan at gawaing para sa buong baitang.

 

             

 

                Sa ikalawa at ikaapat na baitang, sabayang pag-awit at pagsayaw ng mga awiting Pilipino ang itinanghal tulad ng mga awiting Bahay Kubo, Leron Leron Sinta, Pen Pen de Sarapen, Paruparong Bukid gayundin ang mga kontemporaryong awiting Pilipino. Sabayang Pagbigkas naman ang naging timpalak para sa ikatlo at ikalimang baitang. Nagwagi ang mga pangkat ng 3 – St. Elizabeth Seton, St. Anne, St. Rita at St. Jane Frances sa ikatlong baitang samantalang ang pangkat naman ng 5 – Diligence, Gentleness at Courtesy ang siyang mga nanalo sa ikalimang baitang. Isang programa na SAYAWIT naman ang itinanghal ng mga mag-aaral sa ikaanim na pangkat sa MPH 1.

 

 

Pinamunuan naman nina Bb. Shirley Tan at Gng. Mary Anne Ceniza ang pagpili ng guro sa bawat baitang na nagsuot ng pinakaangkop at pinakamalikhaing kasuotang Pilipino para sa nasabing pagdiriwang. Kabilang sina Bb. Abegail Dante, Bb. Rosemarie Fabre, Gng. Shane Cardenas at Gng. Sherryl Angeles sa mga nagwagi sa nasabing timpalak. Pagkatapos ng mga timpalak at programa, sama-samang kumain ang mga mag-aaral ng kanilang mga baong meryendang Pilipino.

Sa pangkalahatan ay naging matagumpay ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Nawa ang tema ng pagdiriwang na Filipino: Wikang Mapagbago ay magsilbing hamon sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Patuloy sana nating pangalagaan ang ating wika na siyang ating pagkakakilanlan at gamitin ito upang magkaroon ng pagbabago tungo sa katahimikan, kalayaan, at kaunlaran ng ating buong bansang Pilipinas.

Grade School

  • 1

High School

  • 1